Cơ quan công an huyện Duy Tiên đã bắt giữ Hà Thị Thắm là nữ hiệu trưởng ăn trộm xe của giáo viên theo phê chuẩn của VKSND huyện Duy Tiên.

Gia đình ông M. bị trộm lẻn vào nhà lấy mất 200 cây vàng, băng trộm đã tiêu xài hết 200 cây vàng lấy cắp nên đến nay ông M. vẫn chưa được nhận lại tài sản.

Xem Thêm