Hot 24h : Vì thời tiết quá lạnh anh H. đốt than trong phòng từ 10 giờ đếm hôm trước để sưởi, nhưng tới sáng hôm sau không thấy dậy, người nhà vào phòng gọi mới hay anh H. đã hôm mê bất tỉnh.

Xem Thêm