Người dân ở đất nước Qatar có đời sống rất cao , thậm chí không phải đi làm mà vẫn có ăn ,họ được hưởng các chế độ đầy đủ từ nhà nước như thất nghiệp

Xem Thêm