Hot 24h tại Bắc Cạn : Có tới 9 học sinh có biểu hiện lạ bao gồm như tự nhiên ngất hoặc chạy ra khỏi lớp học. Thời gian ngất giao động từ 2-3 phút thậm chí là dài hơn. Có một số cháu cũng có biểu hiện thay đổi về tính cách.

Xem Thêm