By

Chuyên mục đời sống: Những hình ảnh xấu xí của d​u khách khi đi du lịch vẫn xảy ra và bị cộng đồng lên án mạnh mẽ. Nhìn lại một năm chiến dịch “Nâng...

Xem Thêm