Đối với đời sống người dân Việt Nam ngày tết cổ truyền luôn mang một ý nghĩa rất thiêng liêng, chính vì thế có rất nhiều những điều kiêng kỵ để năm mới sẽ luôn bình an, hạnh phúc và may mắn.

Xem Thêm