Theo phong tục của người dân Việt Nam, lễ cúng giao thừa được tô chức qua 2 lễ đó là cúng giao thừa ngoài trời và cúng giao thừa trong nhà. Tuy nhiên, một số...

Xem Thêm