Đây quả là một chuyện lạ khó tin nhưng đó là sự thật, bởi Emma là một phôi thai đông lạnh, hơn nữa cò là phôi thai động lạnh lâu nhất từ trước tới giờ. Theo thông tin thì phôi thai này được hiến tặng từ ngày 14/10/1992. Và vào tháng 3 năm nay, bào thai đã được rã đông và đưa vào cơ thể người mẹ Tina Gibson, 26 tuổi sống ở Tây Tennesses, Mỹ.

Xem Thêm