Những câu chuyện trong đời sống đôi khi làm chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều, người trong cuộc không biết đã nghĩ gì mà lại làm như vậy, rồi là có phải họ đã quá cả nghĩ hay không mà lại tự tìm đến cái chết như thế.

Xem Thêm