Suốt 30 năm qua người chồng mù vẫn cõng vợ què bằng gùi tre. Và cặp vợ chồng ấy, dù chưa từng nói với nhau câu 'tôi thương bà', nhưng họ vẫn được ngợi khen là "Gia đình đẹp nhất"

Xem Thêm