Phát hiện loài cá có chân và không ai biết danh tính về chúng, một loại cá sống ở Ấn Độ Dương và là lỗi khiếp sợ của ngư dân vùng đó về loài cá này.

Xem Thêm