Chắc khó ai có thể đọ được mức độ chơi sành của cô nàng người Thái Lan này. Cô nàng đã tặng cho bạn trai bó hoa được xếp bằng tiền trị giá 71 triệu đồng. Cô nàng tươi cười hớn hở khi đi tặng hoa.

Xem Thêm