Được sinh ra như những đứa trẻ khác nhưng chuyện lạ là ngoài một bộ phận s.i.n.h d.ụ.c bình thường thì cậu bé Azerbaijan còn “mọc” ra thêm một bộ phận s.i.n.h d.ụ.c khác ở sau lưng, khiến các bác sĩ và gia đình vô cùng hoảng hốt.

Xem Thêm