Hot 24 h : Đang tưới rau trong vườn thì chị Hếu nghe thấy tiếng gào khóc thất thanh của cậu con trai 7 tháng tuổi phía trên nhà, vội vàng chạy lên xem chị hốt hoảng thấy con người bám đầy than đang rừng rực, bò ra từ bếp lửa.

Xem Thêm