Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường trực thuộc theo dõi sát bão số 4, căn cứ vào tình hình thời tiết để cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn.

Xem Thêm