Những người có bàn tay chữ M hay bàn tay chữ Nhất đều là những người đặc biệt, có tài năng, trực giác tốt và luôn là những đối tác tuyệt vời.

Xem Thêm