Trước những lùm xùm tình ái trong làng giải trí vừa qua, nhiều người đặt dấu hỏi lớn cho mối quan hệ hiện tại của Trường Gian và Nhã Phương... Họ vẫn còn tiếp tục hay đã đường ai nấy đi. Những lần xuất hiện gần đây nhất họ đã gặp mà như không khiến nhiều người cũng đưa ra lời đốn họ đã chính thức chia tay...

Xem Thêm