Vậy chim bồ câu bay vào nhà đánh con gì? Theo các chuyên gia xổ số thì khi chim bồ câu bay vào nhà bạn nên đánh ngay con 62-78. Bạn có thể xem thêm ý nghĩa giấc mơ vỡ lọ hoa, và xem vỡ lọ hoa đánh con gì?