By

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Tin hot 24h: Kết quả siêu âm cho thấy em bé không nằm trong tử cung mà trong bụng mẹ. Đây là một ca mang thai ngoài...