(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Tin đời sống: Câu chuyện dưới đây của một cô bạn có điểm thi thử thấp mà điểm thi thật lại cao...