By

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Thánh nữ Bolero Jang Mi lần đầu viết thư tình tặng fan .  Xuất hiện trên sóng livestream trực tiếp của Weather...