(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Phía sau những hào quang của đội bòng U23 Việt Nam, vẫn còn đó biết bao câu chuyện cảm động. Như trường hợp...