By

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Người dân ở đất nước Qatar có đời sống rất cao , thậm chí không phải đi làm mà vẫn có ăn ,họ được hưởng...