By

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Chuyện lạ: Phát hiện chú bê con mới sinh ra có mặt giống người . Chú bê con này được chào đón tại một ngôi...