By

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Peel Trident xe ô tô nhỏ nhất thế giới với giá bán chất chơi 2,3 tỷ đồng. Đó là chiếc “Bong bóng”...