(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Chời -Sành: Hàng chục xe mô hình với kích thước khổng lồ mô phỏng các nhân vật trong thế giới cổ tích, truyện...