(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Giải trí : Đây là sự kiện đầu tiên trong chuỗi các hoạt động sôi nổi mà UBND TP Hà Nội và Tập đoàn Sun...