By

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Do mang trong mình một căn bệnh kì lạ hiếm gặp đã khiến cho khuôn mặt của Liu Ying (48 tuổi) trở nên kì dị...