By

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Hoàng Thùy tự tin với chiến thắng quán quân “The Face” năm nay. Đó là tin tức giải trí mới nhất và đang...