By

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Báo đời sống: Máy bay là phương tiện mang tính chất công cộng, vậy mà nhiều vị khách lại có những hành động...