By

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Có những cô nàng, hở mồm ra là nói :” yêu làm gì cho mệt, yêu vào khổ lắm, không muốn yêu đầu”.....