(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Đây quả là một chuyện lạ khó tin nhưng đó là sự thật, bởi Emma là một phôi thai đông lạnh, hơn nữa cò là...