(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Tin tức tại Thanh Hóa : khiến người dân cả nước xôn xao là về hình ảnh một “con voi” được sinh ra...