(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Trong đời sống này có biết bao nhiêu câu chuyện cảm động vẫn đang diễn ra. Một cô gái không may bị mắc bệnh...