(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Đời sống quả có những câu chuyện cười ra nước mắt, một người “đàn ông” sau khi đã bỏ ra 50.000...