(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Hot 24h : Tin tức mới đây về một cậu bé ở bang Lagos, Nigeria chỉ vì ăn trộm bánh trong siêu thị mà bị tra tấn...