By

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Trận  mưa  bất ngờ ngày hôm qua đã khiến bức tường bị đổ ở Hải Phòng . Không may thay nó đã đè chết...