(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Không hề bị tâm thần hay có dấu hiệu trầm cảm gì, bà mày vô lương tâm này đã siết cổ con trai tới chết...