(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Tin đời sống: Một người đàn ông đang lưu thông trên đường phố Sài Gòn thì phát hiện 2 kẻ trộm bình ắc...